Logo Explore Yourself verticaal.png
 

Omarm en houd van je brein

Je overdenkt de keuzes die je hebt gemaakt of twijfelt over keuzes die je nog moet maken. Je hebt het gevoel dat je anderen, of juist jezelf, in de steek laat of pijn doet. Herkenbaar?  
Jouw rationele brein is op zo'n moment in strijd met je gevoelens en emoties. Soms denk je het één te weten, maar voel je het ander. Een stap verder; je begrijpt niet wat je voelt en begrijpt niet waaróm je dat zo voelt.

 

Wie jij vandaag bent, heeft alles te maken met gebeurtenissen en systemen in je leven. Zoals je opvoeding, schooltijd, hobby’s, vrienden en nog veel meer. Alles speelt een rol bij wie je nu bent. En toch kan daar de twijfel toeslaan over wie jij bent en hoe jij in het leven staat. Ben jij echt wie jij bent of ben jij wie je bent uit loyaliteit naar anderen toe? Of uit gewenning? Of uit angst?  
Zolang jij niet kunt omarmen wie je bent vanuit de kern of vanuit je levensloop, zul je altijd in strijd blijven met je gevoelens en je geweten. Jouw emoties en gevoelens worden grotendeels beïnvloed door je omgeving en het verleden. De beste en meest stabiele levenskeuzes maak je vanuit je ratio. Wanneer je rationele keuzes maakt, kun je ook beter en gemakkelijker de gemaakte keuzes evalueren en eventueel bijstellen. 
Dit heb je ongetwijfeld al eens gehoord in podcasts of gelezen in boeken van gedragswetenschappers en psychologen. Zijn die podcasts en boeken betrouwbaar? Zeker!

 
Explore Yourself website klein4Jpeg.jpg
 

Kun je daarmee jouw situatie verbeteren of jouw problemen oplossen? Waarschijnlijk niet. De inhoud van deze podcasts en boeken komt voornamelijk uit onderzoeken en ervaringen, maar zijn nergens concreet gericht op jouw persoonlijke situatie.

 

Explore Yourself gaat jou helpen om jezelf te (her)ontdekken. Door middel van persoonlijke begeleiding, workshops en trainingen, zal er informatie verstreken worden hoe het gedrag en systeem in elkaar zit, gekeken worden naar je systeem en levensloop (bij persoonlijke begeleiding). De trainingen zijn meestal in groepsverband en zal het om de algemene en meest voorkomende vraagstukken gaan. Uiteraard gaan wij de diepgang wel in maar niet op je persoonlijke situatie. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer je iets begrijpt je vaak ook zelf mee verder kan puzzelen. Lukt dat niet helemaal kunnen wij altijd een persoonlijke begeleiding op maat aanbieden. Er wordt dan doorgenomen wat er allemaal gebeurd is en wat dit voor effect op jou heeft gehad en heeft. Van daaruit kan samen een stappenplan gemaakt worden, zodat je uiteindelijk kunt zijn wie en hoe je graag wilt zijn. Bewust en rationeel denken en handelen vanuit een goed gevoel.

 

Voel met je hart, kies met je brein. Niets is sterker en unieker dan het menselijk brein.  
Ons motto is dan ook: ‘Omarm en houd van je brein.’

 

CONTACT

0638989104

Bedankt voor de inzending!